خاطره یک سرباز از برآورده شدن آرزوهایش

زمستان سال92 زمانی ک دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق بودم تصمیم گرفتم برای کنکور سراسری و راه یابی به رشته پزشکی مجددا پس از چند سال شانس خودمو امتحان کنم.
روزهایی سختی بودن ، زندگیم دوراهی سختی رو در مقابل خودش میدید.
اون روزا جز خدا کسی نبود به این وضعیت آشفته من سرو سامان بده.
نمیدونستم چیکار کنم.
تو همین تنهایی یک مرتبه


ادامه مطلب
[ يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰ ب.ظ ] [ یحیی فتحی ]
[ ۰نظر ]